Massagepraktijk voor voetreflex en lichaamsmassage

Breng meer licht in je leven

De metafysische achtergrond van ons lichaam 

Op deze pagina leest u meer over de metafysische of psychologische overeenkomst tussen emotionele dan wel psychologische achtergrond en het fysieke lichaam.

Let wel: we zijn allemaal mens; in iedere man leeft een vrouw en in iedere vrouw leeft een man. De mate waarin we er toe in staat zijn om onze balans te hervinden, is bepalend of we ons mens kunnen voelen in al onze aspecten.

Yin (het vrouwelijke beginsel) en Yang (het mannelijke beginsel) werken in een eeuwigdurende wisselwerking met elkaar, van daaruit kunnen onszelf leren zien, in ons zelf en door anderen.

 

Rechterkant van het lichaam (Corpus dexter)

 

Metafysisch gezien, vertegenwoordigt de rechterkant van het lichaam de mannelijke aspecten van onszelf. Mannelijke eigenschappen worden gewoonlijk geassocieerd met kracht (zowel fysieke kracht, als een krachtige persoonlijkheid), macht en financiële kwesties. Problemen in de rechterkant van het lichaam kunnen erop wijzen dat wij het gevoel hebben dat het ons aan kracht en/of moed ontbreekt, of dat wij niet in staat zijn om in onze materiële behoeften te voorzien.

 

Linkerkant van het lichaam (Corpus sinister)

 

Metafysisch gezien vertegenwoordigt de linkerkant van het lichaam de vrouwelijke aspecten van onszelf. Vrouwelijke eigenschappen worden gewoonlijk geassocieerd met creativiteit, emoties en gevoeligheid. Problemen aan de linkerkant van het lichaam kunnen betekenen dat wij saai en fantasieloos zijn geworden, doordat we niet (voldoende) met onze creativiteit in verbinding staan.
Het kan helpen als wij leren om meer ontvankelijk te zijn voor nieuwe ideeën en nieuwe manieren om dingen te doen, in in plaats van te proberen om activiteiten of relaties te dwingen om te passen in of zich aan te passen aan ons (beperkte) beeld van hoe zij eruit zouden moeten zien.

 

Armen (Armis)

 

Metafysische associaties met de armen duiden op ons (on)vermogen om de wereld te omarmen.
Klachten m.b.t. de armen kunnen erop wijzen dat wij in een situatie zitten die we zouden moeten omarmen, maar we voelen ons geblokkeerd om dit te doen omdat wij onvoldoende vertrouwen hebben in onze eigen mogelijkheden. De armen staan in verband met het hart, dus klachten m.b.t. de armen kunnen ook een emotionele blokkade weerspiegelen, een onvermogen om affectie te geven of te ontvangen.

 

Baarmoeder (Uterus)

 

Metafysisch gezien wordt de baarmoeder gerelateerd aan creativiteit, en het voortbrengen van nieuw leven. Klachten kunnen worden geassocieerd met een angst voor de conceptie van een kind of ook met de conceptie van een creatie/project. Emotionele blokkades m.b.t. het op de wereld zetten van een kind, ofwel door schuldgevoelens (bijvoorbeeld omdat wij eerder gefaald hebben om een kind liefdevol op te voeden) ofwel door een angst om niet in staat te zijn om een liefdevolle omgeving en opvoeding te kunnen bieden voor degene waar we van houden, kunnen zich dan manifesteren als een fysieke klacht m.b.t. de uterus.

 

Bekken (Pelvis)

 

Metafysisch gezien wordt het bekken geassocieerd met balans en stabiliteit in het leven. Het bekken is de link tussen (van bovenaf aangestuurd) onze gedachten en richtingsbepaling, en (van onderaf bepaald) het voorwaarts (kunnen) bewegen.
Klachten kunnen ontstaan wanneer er een conflict is tussen wat we willen doen in ons leven, en de mentale blokkades die ons ervan weerhouden om actie te ondernemen. Het bekken kan ook geassocieerd worden met onze relatie met onze ouders, en klachten in dit gebied kunnen ontstaan als wij van onze ouders (fysiek of mentaal) afstand nemen of wanneer de relatie met ouders verandert, bijvoorbeeld wanneer ouders meer afhankelijk van ons worden dan wij van hen.

 

Benen (Crura)

 

Metafysisch gezien worden de benen geassocieerd met ons vermogen om voorwaarts te gaan in het leven. Klachten aan de benen kunnen wijzen op een angst voor wat er komen gaat of een diep verlangen om niet (voorwaarts) te bewegen en niet onder ogen te zien wat er op ons pad komt.

 

Billen (Nates)

 

Metafysisch gezien worden onze billen (gluteus maximus of bilspieren) geassocieerd met de behoefte om een situatie onder controle te hebben, vooral wanneer je je  verantwoordelijk voelt of wanneer er veel voor je op het spel staat. Er kan een sterke behoefte aan bescherming zijn, of om "vast te houden".

 

Blaas (Urethra)

 

Metafysisch gezien wordt de blaas in verband gebracht met ons vermogen om uit te breiden, onze horizon te verbreden en ons aan te passen. Klachten rond de blaas kunnen worden geassocieerd met een onvermogen om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden, een angst om verder te gaan of een aarzeling, tegenzin om oude gewoonten of ideeën los te laten.

 

Bloed (Sanguis)

 

Metafysisch gezien, wordt het bloed geassocieerd met vreugde. Problematiek op dit gebied kan erop wijzen dat wij de vreugde in ons leven niet kunnen vinden omdat we overmatig pessimistisch en ongevoelig zijn geworden. Als wij onze emoties tegenhouden of vastzetten (bijvoorbeeld in een poging om kalm en beheerst over te komen) stagneert de stroming van positieve emoties en raken wij steeds minder in staat om vreugde en passie te voelen.

 

Botten (Ossium)

 

Metafysische associaties met de botten suggereren dat zij representatief zijn voor steun, veiligheid, zekerheid, vertrouwen en overleving. Behalve lichamelijke steun, is er ook emotionele steun. Zoals wanneer men zich niet voldoende door anderen gesteund voelt, of wanneer men zelf teveel steun biedt aan anderen zonder daar veel voor terug te krijgen.
Er kan ook een angst voor autoriteit zijn, of een angst m.b.t. (gebrek aan) veiligheid of overleving.

 

Borsten (Mammae)

 

Metafysische gezien worden borsten geassocieerd met voeden en verzorgen.
Klachten kunnen verband houden met een gebrek aan voeding en/of verzorging, zorgen voor onszelf, of met het verlies van een (innerlijk) kind. De borsten staan ook symbool voor vrouwelijkheid en seksualiteit. Klachten kunnen ontstaan als men het gevoel heeft dat er aan deze kwaliteiten getwijfeld wordt, of dat deze kwaliteiten ter discussie staan. Diepe woede of rancune kunnen zich vastzetten in de borsten.

 

Borstkas (Thorax)

 

Metafysisch gezien wordt de borstkas geassocieerd met ons uiterlijke imago. Een (vermeend) gezichtsverlies in de familie of in de werkomgeving, of het gevoel dat er aan ons karakter (of onze karaktersterkte) getwijfeld wordt, wordt geassocieerd met de borstkas. Pijn op de borst kan ook in verband gebracht worden met een onbeantwoorde behoefte aan omhelzing ("aan de borst drukken") van een gezinslid of vriend.

 

Borstwervels (Vertebrae Thoracale)

 

Metafysisch, worden onze borstwervels in verband gebracht met ons vermogen om te gaan met schuld(gevoelens).
Klachten in dit gebied kunnen worden geassocieerd met schuldgevoelens omdat wij anderen de rug toekeren, of omdat wij vinden dat wij in een relatie niet voldoende steun bieden. Dit kan te wijten zijn aan onderdrukte onvermogens, of aan het gevoel om niet te kunnen voldoen aan de (eigen of andermans) verwachtingen, waardoor we het ook maar liever niet proberen.

 

Bovenbeen / dijen (Femur)

 

Metafysisch gezien worden de dijen geassocieerd met openheid. De dijen worden geassocieerd met seksualiteit omdat zij met het bekken verbonden zijn. Klachten aan de dijen kunnen wijzen op problemen met intimiteit, vaak voortkomend uit onze opvoeding. Spierpijn (aan de dijen) kan wijzen op onderdrukking van ware seksuele verlangens. Overgewicht op de dijen kan staan voor een barrière t.a.v. intimiteit.

 

Buik(holte) (Coeliacus)

 

Metafysische gezien, wordt de buik(holte) beschouwd als het centrum van het lichaam, en wordt hij geassocieerd met innerlijke kracht. Slappe buikspieren kunnen in verband gebracht worden met een gebrek aan wilskracht en een gebrek aan zelfrespect. Strakke of pijnlijke buikspieren kunnen geassocieerd worden met overmatig beschermend zijn ten aanzien van zichzelf en/of anderen.

 

Bijnieren (Glandulaea Suprarenalis)

 

Metafysisch gezien, worden de bijnieren geassocieerd met ons vermogen om om te gaan met alles wat er op ons levenspad komt. Klachten m.b.t. de bijnieren wijzen erop dat wij uitgeput zijn geraakt en onze fysieke en psychologische reserves hebben verbruikt. Het kan zijn dat we pessimistisch of onzeker zijn geworden ten aanzien van ons vermogen om (in vele opzichten) voor onszelf te zorgen.

 

Circulatie van het bloed (Tractus Circulatorius)

 

Metafysisch gezien, staat de circulatie voor onze vermogens om met de stroom mee te gaan en om van het leven te genieten. Problemen met de circulatie worden geassocieerd met het leven overmatig serieus nemen of en met jezelf de tijd en vrijheid niet geven om te genieten.

 

Dikke darm (Intestinum Crassum)

 

Metafysisch gezien wordt de dikke darm,karteldarm of colon geassocieerd met ons vermogen om los te laten.
Klachten ontstaan als wij (teveel) vasthouden aan mensen, bezittingen, oude gewoonten en gedachtepatronen die ons niet langer dienen.

 

Dunne darm (Intestinum Tenue)

 

Metafysisch gezien wordt de dunne darm geassocieerd met ons vermogen tot het opnemen en vasthouden van datgene wat nodig is voor groei. Klachten kunnen gerelateerd zijn met het overmatig gefixeerd zijn op details, en met het niet meer kunnen onderscheiden van belangrijke en onbelangrijke dingen in het leven.

 

Eierstokken (Ovaria)

 

Metafysisch gezien associëren we de eierstokken met de   bron van het leven, en met creativiteit.
Klachten in dit gebied worden gewoonlijk geassocieerd met een conflict over het krijgen van een kind. Het kan zijn, dat vrouwen hun eigen vermogens om te creëren onderwaarderen, door conditionering of door een onbewuste of ingesleten overtuiging dat vrouw-zijn gelijk staat aan zwak-zijn. Het is belangrijk dat vrouwen zowel de vrouwelijke als de mannelijke kanten van hun karakter (leren) waarderen.

 

Ellebogen (Cubiti)

 

Metafysische gezien, worden de ellebogen in verband gebracht met beweging. Problemen aan de ellebogen kunnen erop wijzen dat er ofwel teveel kracht wordt gebruikt tegen anderen (letterlijk anderen met de ellebogen opzij duwen) ofwel te weinig beweging en flexibiliteit is in onze omgang met anderen.

 

Enkels (Malleolus)

 

Metafysisch gezien worden de enkels geassocieerd met steun.
De enkels vertegenwoordigen onze innerlijke steun. Er kunnen problemen ontstaan wanneer wij denken dat onze steun(groep) ons wordt afgenomen; dit kan een persoon, een geloof, een overtuiging of een normen- en waardesysteem zijn.
Een gebroken of geblesseerde enkel kan ook wijzen op een diepgewortelde weerstand tegen het verdergaan op een ingeslagen weg of in een bepaalde richting.

 

Galblaas (Vesica Fellae)

 

Metafysisch gezien wordt de galblaas geassocieerd met moed en beslissingen nemen. Klachten in dit gebied wijzen op verbittering en een slecht humeur ("je gal spuwen"). De onderliggende oorzaak hiervan kan liggen bij een angst dat iets of iemand ons afgenomen wordt of bij de angst om een geliefd persoon te verliezen.

 

Geslachtsorganen Mannelijk (Genitaliën)

 

Metafysisch gezien worden de mannelijke geslachtsorganen in verbrand gebracht met het mannelijke principe. De rol van de man wordt traditioneel gezien als dominant en machtig. Mannen wordt vaak geleerd dat zij moedig moeten zijn en hun gevoelens moeten verbergen omdat dit als een zwakte gezien zou kunnen worden. Daarom kunnen er klachten aan de geslachtsorganen ontstaan, wanneer er een conflict is tussen wat we voelen en wat we denken nodig te hebben om het mannelijke imago te behouden. Het kan  helpen als mannen de kracht leren (h)erkennen van de meer vrouwelijke aspecten in henzelf, zoals mededogen, koesteren, en het uiten van gevoelens.

 

Geslachtsorganen Vrouwelijk (Genitaliën)

 

Metafysisch gezien worden de vrouwelijke geslachtsorganen in verband gebracht met het vrouwelijke principe. Door de druk waaronder vrouwen tegelijkertijd vele verschillende rollen vervullen, alle ballen omhoog willen houden (moederschap, carrière, partner en huisvrouw) kan er een conflict ontstaan, wanneer zij het gevoel krijgt dat zij niet aan de (eigen of andermans) verwachtingen, op één of meerdere van deze gebieden kan voldoen. Ook kan schuldgevoel meespelen, rondom de beslissing om wel of geen kinderen te willen krijgen, of rondom het wel of niet nastreven van een carrière. Deze conflicten worden gewoonlijk veroorzaakt door het ego, en het kan dan ook helpen om je over te geven aan de natuurlijke "flow" (stroom) van dingen en het  levenspad waarop we zitten te omarmen.

 

Gewrichten (Juncturae; Articulea)

 

Metafysisch gezien, worden gewrichten in verband gebracht met jezelf vrijelijk kunnen uiten, en jezelf "aangesloten" te voelen in tegenstelling tot "afgesloten". Gewrichtsklachten kunnen gerelateerd zijn aan het afsluiten/verbergen van je ware gevoelens, een weerstand om te delen, of een rigide (levens)houding. Er kan een verlies zijn van een zinvolle bestaansreden, het verlies van een richting in het leven, of men kan helemaal geen zin hebben om nog iets te doen.

 

Haar (Capillium)

 

Metafysisch gezien associëren wij het haar met zekerheid / veiligheid. Problemen op dit gebied hebben vaak te maken met een schok of psychologisch trauma. Ook zorgen m.b.t. financiële zekerheid kunnen hierbij horen.

 

Handen (Manibus)

 

Metafysisch gezien, weerspiegelen onze handen ons vermogen om anderen de hand te reiken.
Klachten aan de handen worden gewoonlijk geassocieerd met onze gevoelens ten opzichte van andere mensen of een bepaald persoon. Er kan een verlangen zijn om aan te raken of om aangeraakt te worden; dit kan gelinkt zijn met de angst om afgewezen te worden, naar aanleiding van eerdere ervaringen. Daarentegen kunnen klachten aan de handen ook duiden op het te stevig vasthouden van (of zich vastklampen aan) iemand als gevolg van een angst om alleen te zijn. Als deze problemen ons ervan weerhouden om te werken, zouden we moeten kijken naar wat er voor "winst" te behalen valt uit het niet uitvoeren van die bepaalde taak.

 

Hart (Cordis)

 

Metafysisch gezien, wordt het hart gezien als het centrale regelcentrum van onze emoties en van onze emotionele balans.
Klachten in de hartstreek kunnen ontstaan door langdurige emotionele problemen, te serieus zijn, of doordat men zich alles wat er gebeurt of gezegd wordt (teveel) aantrekt. Klachten ontstaan wanneer men te weinig zelfliefde heeft of wanneer een relatie "ons hart gebroken" heeft. Een andere factor die meespeelt is het voortdurend andermans behoeften boven die van jezelf plaatsen. Het hart drukt van nature liefde uit, maar als het "op slot gaat" kunnen tegenovergestelde emoties zoals wantrouwen, angst en haat zich manifesteren.

 

Heupen (Coxis)

 

Metafysisch gezien worden de heupen geassocieerd met het nemen van beslissingen in het leven.
Klachten m.b.t. de heupen kunnen erop wijzen dat we moeite   hebben met beslissingen rondom onze volgende stappen, of dat we te bang zijn om een (verkeerde) beslissing te nemen. Chronische ernstige pijn in de heupen kan erop wijzen dat wij een pessimistische (levens)houding ontwikkelen, en / of dat wij geblokkeerd zijn geraakt door twijfel aan het eigen kunnen.

 

Hielen (Calcanium)

 

Metafysisch gezien worden de hielen geassocieerd met ons vermogen om ons voort te bewegen vanuit eigen initiatief.
Klachten m.b.t. in de hielen kan duiden op de wens om naar doelen toe te werken, maar tevens een gebrek aan vertrouwen in de eigen mogelijkheden om dit ook echt te doen. Ernstige hielklachten kunnen wijzen op een onvermogen om voor onszelf op te komen, tegenover anderen die wij krachtiger of belangrijker achten dan onszelf.

 

Hoofd (Caput)

 

Metafysisch gezien, wordt het hoofd geassocieerd met de verbinding tussen lichaam en geest.
Het hoofd is het centrum van bezinning en bewustzijn. problemen met het hoofd kunnen wijzen op een verlangen om te dissociëren uit de werkelijkheid (vluchten uit het Hier en Nu). Problemen in het hoofd kunnen wijzen op een scheiding tussen emoties en verstand; er is een hoofd / hart conflict tussen wat wij (daadwerkelijk) voelen en wat we denken te moeten voelen.

 

Huid (Cutis)

 

Metafysisch gezien, associëren wij de huid met bescherming. De huid vormt een barrière tussen ons en de buitenwereld. Huidproblemen kunnen erop wijzen dat wij trachten een schild op te trekken tussen onszelf en anderen (afscheiding). Huidproblemen kunnen ook gezien worden als een manier om contact of intimiteit te vermijden. Het kan ook nuttig zijn om de plaats van de huidproblemen te relateren aan de functie van dat bepaalde lichaamsdeel.

 

Kaak (Maxillaris {bovenkaak}; Mandibula {onderkaak})

 

Metafysisch gezien, vertegenwoordigt de kaak onze vermogens om onze emoties te uiten.
Problemen met de kaken kunnen wijzen op een perceptie dat het leven zwaar is en dat het "verdragen" of "volgehouden" moet worden, in plaats van dat men van het leven kan "genieten".  
Bepaalde kwesties in de kindertijd kunnen ertoe leiden dat men de gewoonte ontwikkelt om emotionele uitbarstingen tegen te houden, uit angst voor afstraffing of als aangeleerd gedrag door ouders of andere opvoeders / verzorgers.

 

Keel (Fauces)

 

Metafysisch gezien staat de keel voor ons vermogen om onze eigen waarheid (uit) te spreken.
Problemen hiermee kunnen ontstaan wanneer wij ons niet ten volle kunnen uitdrukken of uitspreken.
Onderdrukte creativiteit wordt geassocieerd met keelklachten, net als boosheid die niet wordt (h)erkend of geuit.

 

Knieën (Genua)

 

Metafysisch gezien worden de knieën geassocieerd met trots.
Stijve of onbuigzame knieën worden geassocieerd met koppigheid en hardnekkigheid. Zwakke, instabiele knieën wijzen op een laag zelfvertrouwen en een gebrek aan trots t.a.v. hetgeen wij bereikt hebben.

 

Kuiten (Surae)

 

Metafysisch gezien worden de kuiten geassocieerd met haastig willen vooruitkomen, maar daarin worden tegengehouden door angst.

 

Lever (Hepar)

 

Metafysisch gezien wordt de lever in verband gebracht met ons vermogen om een gelukkig leven te leiden, en het lichaam vrij van gifstoffen te houden. In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt de lever geassocieerd met overmatige of onderdrukte boosheid, woede, walging, frustratie en irritatie. Deze emoties worden niet op een gezonde manier geuit, maar - in plaats daarvan - opgeslagen in de lever, hetgeen kan leiden tot depressie en verbittering.

 

Longen (Pulmones)

 

Metafysisch gezien worden de longen geassocieerd met ons vermogen om te geven en te ontvangen.  
Klachten m.b.t. de longen worden in verband gebracht met een gebrek aan vertrouwen, wat leidt tot een angst om van het leven te  genieten, angst voor verstikking, of een angst om voluit te leven. Verdriet en depressie worden ook geassocieerd met de longen.

 

Lymfeklieren (Nodi Lymphatici)

 

Metafysisch gezien worden lymfeklieren geassocieerd met onze vermogens om onszelf te beschermen. Aangezien de lymfeklieren betrokken zijn bij de afweer (door het immuunsysteem) van aanvallen door giftige stoffen in ons bloed, kunnen problemen op dit gebied (metafysisch gezien) beschouwd worden als problemen met het elimineren van toxische (giftige) gedachten en overtuigingen. Gezwollen lymfeklieren wijzen op toxische gedachten patronen, die wij dienen te identificeren en te elimineren.
De Lymfeklieren staan ook voor zuivering.

 

Maag (gastrium, stomachus, ventriculus)

 

Metafysisch gezien wordt de maag in verband gebracht met het vermogen tot verteren en absorberen van datgene wat wij zowel emotioneel als fysiek nodig hebben.
Klachten kunnen ontstaan bij een tekort aan emotionele voeding, of wanneer aan onze emotionele behoeften niet (voldoende) voldaan wordt. Maagklachten ontstaan vaak als wij overbezorgd zijn en ons voortdurend zorgen maken over de details in het leven, in plaats van dat wij naar het grotere geheel kijken.

 

Middenrif (Diafragma)

 

Metafysisch gezien wordt het middenrif geassocieerd met de link tussen het bovenlichaam en het onderlichaam, en de link tussen hogere gedachten en seksuele energie. Klachten kunnen ontstaan wanneer wij onze basisbehoeften en instincten proberen te ontkennen.

 

Milt (Lien)

 

Metafysisch gezien wordt de milt geassocieerd met helderheid. Een van de functies van de milt is het filteren van bloed.
Klachten van dit orgaan staan dan ook in verband met mentale helderheid. Ook overmatige bezorgdheid, piekeren, en obsessieve gedachten worden in verband gebracht met verstoringen in de milt.

 

Mond (cavum oris)

 

Metafysisch gezien wordt de mond in verband gebracht met onze vermogens om onszelf te voeden. Voeding kan hier gezien worden als voedsel maar ook als emotionele voeding. De mond wordt ook geassocieerd met het opnemen van nieuwe ideeën en nieuwe opties. Problemen met de mond kunnen wijzen op een (af)gesloten geest, vasthouden aan vertrouwde dingen of gewoonten, en niet kunnen of willen loslaten.

 

Nagels (Unguis)

 

Metafysisch gezien, associëren we de nagels met bescherming.
Nagelbijten neemt vaak toe in tijden van spanning en stress en heeft te maken met gevoelens van antipathie tegen de eigen persoon en/of een nerveuze aard. Er is vaak sprake van een diepgewortelde verbittering, meestal gericht op een ouder, wellicht omdat we ons als kind onbeschermd hebben gevoeld. Andere problemen met vingers of teennagels kunnen erop wijzen dat wij te ver vooruit kijken en geen aandacht hebben voor wat wij nodig hebben om onszelf in het heden te beschermen.

 

Nek (Cervix)

 

Metafysisch gezien vertegenwoordigt de nek flexibiliteit.
De nek verbindt het hoofd met het lichaam. Stijfheid in de nek wordt vaak geassocieerd met te veel nadruk leggen op het uiterlijke lichaam, of met teveel nadruk leggen op het intellect, ten kosten van het lichaam.

 

Nekwervels (Vertebrae Cervicales)

 

Metafysisch gezien, worden de nekwervels geassocieerd met het zich geliefd voelen.
Problemen met de nekwervels kunnen erop wijzen dat we ons niet geliefde voelen in een romantische- of ouderlijke relatie. Klachten in dit gebied van de rug kunnen ons er ook van weerhouden om dingen voor anderen te doen waarbij we onze liefde voor hen tonen, en zodoende vermijden wij de pijn die ontstaat als de liefde die wij geven niet wordt beantwoord.

 

Neus (Nasus) / neusholte (Cavitas Nasi)

 

Metafysisch gezien hebben de neus en neusholte betrekking op onze vermogens tot omgaan met problemen zonder daardoor geblokkeerd te raken. Neusholte-ontsteking wordt vaak geassocieerd met irritatie door een bepaald persoon, angst voor de toekomst, of onvermogen om los te komen van oude probleemoplossende gewoonten of -denkwijzen. Een verstopte neus wordt vaak gerelateerd aan niet-vergoten tranen of langdurige (ingehouden) rouw.

 

Nieren (Renalia)

 

Metafysisch gezien worden de nieren geassocieerd met de balans in ons leven. Nierklachten worden geassocieerd met een gebrek aan balans tussen onze mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, en ook met een gebrek aan balans in onze persoonlijke relaties. Men denkt dat de grootste oorzaak van deze disbalans ligt in een angst voor verlies of een angst voor scheiding (van personen, dingen of omstandigheden).

 

Ogen (Oculi)

 

Metafysisch gezien, associëren wij de ogen met de mogelijkheid om scherp (of helder) te zien.
Problemen met de ogen kunnen geassocieerd worden met het niet willen "zien" wat er in een bepaalde situatie aan de hand is. Verminderd gezichtsvermogen kan gerelateerd zijn aan een verlangen om ons terug te trekken uit het leven van alledag, bijvoorbeeld veroorzaakt door een pijnlijke, of kwetsende omgeving of situatie.

 

Oren (Aures)

 

Metafysisch gezien, vertegenwoordigen onze oren ons vermogen om te horen. 
Problemen met de oren kunnen geassocieerd worden met een conflict tussen datgene wat wij willen horen en onze interpretatie van  wat er daadwerkelijk gezegd wordt. Er kunnen factoren meespelen zoals het als kind, of in een huidige relatie, niet gehoord zijn. Het kan ook zijn dat wij zodanig (ver)oordelend zijn geworden, dat de neiging is ontstaan om de "oren te sluiten" voor nieuwe ideeën of andere opties (dan die van  onszelf).

 

Pancreas (Alvleesklier)

 

Metafysisch gezien wordt de alvleesklier of pancreas in verband gebracht met ons vermogen om te genieten van de mooie dingen in het leven. De pancreas is betrokken bij het onderhouden van een stabiele bloedsuikerspiegel in ons lichaam, en dus kunnen klachten in dit gebied wijzen op een neiging tot dramatiseren of het overmatig focussen op de negatieve kanten van mensen of situaties.

 

Polsen (Carpi)

 

Metafysisch gezien worden polsen geassocieerd met activiteit.
Zwaardere klachten aan de polsen kunnen duiden op een diep conflict over wat wij doen, of over wat ons wordt aangedaan. Lichtere klachten aan de polsen worden geassocieerd met verzet tegen een bepaalde activiteit waar wij op dit moment aan deelnemen.

 

Prostaat (Prostata)

 

Metafysisch gezien wordt de prostaat geassocieerd met de eigenwaarde van een man. Klachten m.b.t. deze klier ontstaan meestal bij mannen boven de vijftig jaar en kunnen wijzen op een probleem met de eigenwaarde i.v.m. het ouder worden. Dit heeft vaak te maken met een angst voor verlies van mannelijkheid, naarmate men minder gespierd en sterk wordt.

 

Rug (Spinalis)

 

Metafysisch gezien, kunnen we de rug associëren met steun of ondersteuning. Een slechte rug wordt vaak in verband gebracht met een gebrek aan sociale steun, of het gevoel dat wij alles alleen moeten doen, zonder hulp van anderen. Rugpijn is ook vaak gerelateerd aan een niet ondersteunende relatie, of aan extreme druk om beter te presteren, thuis of op het werk.

 

Schildklier (Glandula Thyroidea)

 

Metafysisch gezien staat de schildklier voor persoonlijke kracht of macht.
Schildklierproblemen bestaan gewoonlijk uit hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie.
Hypothyreoïdie dat geassocieerd wordt met (gedurende vele jaren) andermans  behoeften boven die van jezelf plaatsen.
Hyperthyreoïdie wordt geassocieerd met de (vermeende) noodzaak om gehaast door het leven te gaan, en alles zo snel mogelijk te doen. De onderliggende oorzaak van deze gedragingen zijn een laag zelfbeeld, en een laag zelfrespect.

 

Schouders (Umeri)

 

Metafysisch gezien, worden de schouders geassocieerd met het gemakkelijk kunnen dragen van onze verantwoordelijkheden. Klachten aan de schouders duiden er vaak op dat wij ons overbelast en overstelpt voelen. Spanning wordt vaak in de schouders vastgehouden, wanneer wij iets doen wat wij liever niet willen doen, of als we het gevoel hebben teveel "op de schouders" te hebben. Pijnlijke schouders wijzen erop dat onze verantwoordelijkheden ons tegenstaan en/of dat we ons gedwongen voelen om op  een bepaalde wijze te handelen of bepaalde dingen te doen.

 

Spieren (Musculi)

 

Metafysisch gezien worden de spieren geassocieerd met het vermogen om te handelen naar eigen wens.
Problemen met de spieren geassocieerd met een gebrek aan wilskracht en besluitvaardigheid om de eigen wensen en verlangens uit te voeren. Dit kan wijzen op een (fysieke, mentale of emotionele) angst om niet succesvol te zullen zijn. Of met het niet willen aangaan van nieuwe ervaringen.

 

Stuitbeen (os coccygis)

 

Metafysisch gezien, vertegenwoordigt het stuitbeen of staartbeen onze basisbehoeften.
Problemen in deze regio ontstaan wanneer wij de overtuiging hebben dat wij anderen nodig hebben om voor ons te zorgen of in onze behoeften te voorzien. Onbewust kunnen we ons schuldig voelen dat wij niets doen terwijl wij anderen ons leven laten bepalen. Dit probleem kan ontstaan bij een gebrek aan vertrouwen in de eigen capaciteiten.

 

Tanden (Dentis)

 

Metafysisch gezien, vertegenwoordigen onze tanden de grenzen tussen onszelf en anderen (de tanden vormen de fysieke bescherming van de toegang tot onze "binnenkant").
Problemen met tanden kunnen wijzen op problemen met persoonlijke grenzen tussen onszelf en anderen, met name onze moeders of de moederfiguren in ons leven. Tandenknarsen tijdens de slaap wordt geassocieerd met boosheid of stress, waarvan men zich overdag vaak niet bewust is, omdat de oorzaak onderdrukt wordt.

 

Tandvlees (Gingiva)

 

Metafysisch gezien, wordt het tandvlees geassocieerd met duidelijkheid krijgen of geven over wat je wél en wat je niet wilt.
Problemen met tandvlees kunnen duiden op angst om achter een reeds genomen besluit te gaan staan of angst voor de consequenties die voortkomen uit het uitvoeren en/of doorvoeren van een besluit of proces. Er kan een probleem zijn met grip krijgen op de realiteit, wat met zelfvertrouwen te maken kan hebben. Leren om hulp te vragen en/of op hulp te vertrouwen en niet proberen om alles tegelijk te willen doen of zelf te doen.

 

Tenen (Digitalis, Falangen)

 

Metafysisch gezien worden de tenen geassocieerd met ons bewustzijn van de kleinere dingen in het leven.
Problemen of verwondingen aan de tenen worden vaak gezien wanneer wij voorwaarts willen gaan, vooruit willen komen, zonder daarbij aandacht te besteden aan wat er om ons heen gebeurt. Eeltknobbels en likdoorns zijn indicaties dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor onze persoonlijke zorg (verzorging), of dat wij het gevoel hebben niet (goed) in staat te zijn om voor onszelf te zorgen.

 

Thymus (Zwezerik)

 

Metafysisch gezien wordt de thymus of zwezerik in verband gebracht met ons zelfbewustzijn en met ons zelfbesef. De thymusklier is  verbonden met het hart en het hartchakra. Problemen en ziekten van de thymus worden geassocieerd met gebrek aan liefde en met diep verdriet.

 

Tong (Lingua)

 

Metafysisch gezien vertegenwoordigt de tong ons vermogen om de goede dingen des levens te proeven en met kritisch naar jezelf toe te zijn. Er kan een slepende "bittere (na)smaak" zijn of schuldgevoel kan onze vreugde en ons plezier bederven. Of er kan een schuldgevoel zijn t.a.v. de goede dingen die men "geproefd" heeft (in het leven) of over het "uit je mond laten vallen" van dingen die je beter vóór je had kunnen houden.

 

Vingers (Digitos)

 

Metafysisch gezien, worden de vingers in verband gebracht met behendigheid of handigheid.
Klachten aan de vingers kunnen duiden op het verliezen van onze behendigheid en het verminderen van onze fysieke en emotionele gevoeligheid. De vingers weerspiegelen ook fijne details, dus kunnen klachten aan de vingers ook wijzen op een obsessie voor kleinigheden of details of de onwil of het onvermogen om het grote geheel te zien.

 

Voeten (Pedibus)

 

Metafysisch gezien vertegenwoordigen de voeten "aarding". Als wij geaard en zeker van onszelf zijn, kunnen we ons met een zelfbewuste pas voorwaarts bewegen. 
Problemen en/of klachten die ons ervan weerhouden ons vrij te bewegen, worden geassocieerd met een weerstand tegen het voorwaarts gaan, vooruitgang, innovatie, de behoefte om te blijven (zitten) waar we zijn (alles bij het oude houden), of de perceptie hebben dat iets of iemand onze voortgang belemmert.

 

Wervelkolom of Ruggegraat (columna vertebralis)

 

Metafysisch gezien, wordt de wervelkolom geassocieerd met flexibiliteit.
Klachten kunnen ontstaan als wij het gevoel hebben niet opgewassen te zijn tegen situaties of gebeurtenissen van buitenaf, wanneer wij star worden in ons denken en wij geen oplossing voor onze problemen meer kunnen vinden. Als wij onszelf niet in staat achten om met onze problemen om te gaan worden we star in onze gewoonten en weigeren wij te buigen of ons handelen aan te passen aan de veranderende omgevingsfactoren.E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn